Đóng thùng

CHUYÊN BÁN CÁC LOẠI XE TẢI NHẬP KHẨU, LẮP RÁP TRONG NƯỚC, NHẬN ĐÓNG MỚI CÁC LOẠI XE TẢI THÙNG LỬNG, THÙNG KÍN, THUNG KHUNG MUI PHỦ BẠT NHƯ SAU:

  1. Xe tải thùng mui kín Inox, Nhôm,…theo nhu cầu khách hàng.
  2. Xe tải thùng kèo mui bạt Inox, Nhôm,…theo nhu cầu khách hàng.
  3. Xe tải thùng đông lạnh
  4. Xe tải thùng  mở bửng ( Inox, Nhôm, Tôn, Sắt… )
  5. Xe tải gắn bửng nâng Inox, Nhôm, Composite…theo nhu cầu khách hàng.
  6. Xe tải bán hàng lưu động Inox, Nhôm, Composite…theo nhu cầu khách hàng.
  7. Xe tải mở bửng cánh rơi Inox, Nhôm, Composite…theo nhu cầu khách hàng.